• RAZVIJAMO.

  • PROIZVODIMO.

  • o

  • REZULTATI

Šta je novo?

Kompanija Agrounik proizvela je dezinfekcioni preparat "Surfix" koji na čvrstim površinama - drvetu, pločicama, staklu, metalu..., ubija virus Kovid 19, a te predmete čuva dekontaminirane u periodu...

Vesti

Kompanija Agrounik se bavi 18 godina inovacijama i istraživanjem u biotehničkim naukama, razvija inovativni biološki dezinficijens sa antiviralnim i antibakterijskim delovanjem.  Prirodni...

Novi proizvod

Erwix

Za suzbiljanje fitopatogenih bakterija i fitopatogenih gljiva.

Savet agronoma

Preporuka našeg agronoma za prvi tretman u zaštiti pšenice.Mart mesec je pravo vreme da se pšenica zaštiti od korova, bolesti i štetočina.

Danas primenite

Žetvene ostatke istarupirati, isprskati sa 5l/ha Unikera uz utrošak vode 200-400l/ha i po mogućstvu uneti u zemljište.

Flosal primenite folijarno prskanjem preko lista jednom u 7 dana.

Slavol VVL 5 l/ha folijarno u jabučastom, koštičavom, jagodičastom voću i vinovoj lozi.

 Folijarno 7 l/ha - pšenica, soja, kukuruz, suncokret, šećerna repa

100 ml Silka - za pripremanje 20 t silaže

250 ml Silka - za pripremanje 50 t silaže

1 l Silka - za pripremanje 200 t silaže

100ml Silka u 20l vode - za pripremanje 20t silaže
250ml Silko u 50l vode - za pripremanje 50t silaže
1l Silka sipati u 200l vode - za pripremanje 200t silaže

U ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu. Folijarno 2-3 l/ha u fazi intezivnog porasta.

Nagrade

Nagrade

Video galerija

SilkoSilko