• RAZVIJAMO.

  • PROIZVODIMO.

  • TIM.

  • REZULTATI

Šta je novo?

UNI–MAX je startno mikrogranulisano mikrobološko đubrivo – mobilizator hranljivih elemenata, koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji u ratarstvu,...
Laboratorija za agrohemiju, opremljena je sa savremenom opremom za istraživanja i stručne analize u oblasti agrohemije. Za poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) povoljno, brzo i precizno vršimo sve vrste agrohemijskih analiza zemljišta.

Vesti

U Solunu je u periodu od 1.02.-4.02.2018. održan veliki poljoprivredni sajam međunarodnog karaktera. Na sajmu je bilo preko 120 000 posetilaca iz Grčke i 30 drugih zemalja.U subotu 3.02. sa početkom...

Novi proizvod

Bistrol HoMe

Za tretman otpadnih voda iz septičkih jama

Savet agronoma

Posle završene pripreme zemljišta, a pre same sadnje voćaka, neophodno je izvršiti još nekoliko operacija.

Danas primenite

Flosal primenite folijarno prskanjem preko lista jednom u 7 dana.

SLAVOL, Folijarni tretman pšenice 7l/ha, sa herbicidima.

Potopiti koren sadnice u 2% rastvora Slavol VVL-a, zaliti svaku sadnicu preostalim rastvorom.

Nagrade

Nagrade

Video galerija

Video galerijaVideo galerija