• RAZVIJAMO.

  • PROIZVODIMO.

  • REZULTATI

Šta je novo?

Prof. Dr Snežana Đorđević  polazala je odlične rezultate primene Slavola u tretmanu pšenice i uljane repice u gradu Gusev, Kaliningradska oblast.Agrounik je zajedno sa svojim ruskim partnerom...
Laboratorija za agrohemiju, opremljena je sa savremenom opremom za istraživanja i stručne analize u oblasti agrohemije. Za poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) povoljno, brzo i precizno vršimo sve vrste agrohemijskih analiza zemljišta.

Vesti

U periodu od 11. do 17. maja održan je 86. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Na štandu Agrounika u Master hali, svakodnevno se nalazilo 3 agronoma koji su bili na raspolaganju...

Novi proizvod

Erwix

Za suzbiljanje fitopatogenih bakterija i fitopatogenih gljiva.

Savet agronoma

Česte oscilacije vremenskih prilika i pad temperature, dovode do toga da biljka trpi stres.

Danas primenite

Žetvene ostatke istarupirati, isprskati sa 5l/ha Unikera uz utrošak vode 200-400l/ha i po mogućstvu uneti u zemljište.

Flosal primenite folijarno prskanjem preko lista jednom u 7 dana.

 Folijarno 7 l/ha - pšenica, soja, kukuruz, suncokret, šećerna repa

100ml Silka u 20l vode - za pripremanje 20t silaže
250ml Silko u 50l vode - za pripremanje 50t silaže
1l Silka sipati u 200l vode - za pripremanje 200t silaže

Slavol VVL 5 l/ha folijarno u jabučastom, koštičavom, jagodičastom voću i vinovoj lozi.

100 ml Silka - za pripremanje 20 t silaže

250 ml Silka - za pripremanje 50 t silaže

1 l Silka - za pripremanje 200 t silaže

U ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu. Folijarno 2-3 l/ha u fazi intezivnog porasta.

Nagrade

Nagrade

Video galerija

Video galerijaVideo galerija