• RAZVIJAMO.

  • PROIZVODIMO.

  • TIM.

  • REZULTATI

Šta je novo?

Kompanija Agrounik je posetila Poljoprivredni fakultet u okviru Univerziteta Namik Kemalu u Tekirdag-u, u Turskoj. Ovom prilikom smo se upoznali sa dekanom fakulteta i uspostavili zajedničku saradnju...
Laboratorija za agrohemiju, opremljena je sa savremenom opremom za istraživanja i stručne analize u oblasti agrohemije. Za poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) povoljno, brzo i precizno vršimo sve vrste agrohemijskih analiza zemljišta.

Vesti

Kompanija Biounik koja posluje kao sektor za istrazivanje i razvoj kompanije Agrounik, dobila je finansijsku podršku Fonda za inovacionu delatnost za novi projekat.Svrha ovog projekta je Razvoj...

Novi proizvod

Bistrol HoMe

Za tretman otpadnih voda iz septičkih jama

Savet agronoma

Bez obzira da su u pitanju kukuruz,pšenica, soja, važni faktor poljoprivrednim proizvođačima predstavljaju žetveni ostaci.

Danas primenite

Žetvene ostatke istarupirati, isprskati sa 5l/ha Unikera uz utrošak vode 200-400l/ha i po mogućstvu uneti u zemljište.

Flosal primenite folijarno prskanjem preko lista jednom u 7 dana.

100ml Silka u 20l vode - za pripremanje 20t silaže
250ml Silko u 50l vode - za pripremanje 50t silaže
1l Silka sipati u 200l vode - za pripremanje 200t silaže

Slavol VVL 5 l/ha folijarno u jabučastom, koštičavom, jagodičastom voću i vinovoj lozi.

100 ml Silka - za pripremanje 20 t silaže

250 ml Silka - za pripremanje 50 t silaže

1 l Silka - za pripremanje 200 t silaže

Nagrade

Nagrade

Video galerija

Video galerijaVideo galerija