• RAZVIJAMO.

  • PROIZVODIMO.

  • REZULTATI

Šta je novo?

U periodu od 26. do 30. novembra 2018. godine na Zlatiboru u Hotelu Palisad, u organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije održano je XV savetovanje o zaštiti bilja.Ovom prilikom prof. dr Snežana...
Laboratorija za agrohemiju, opremljena je sa savremenom opremom za istraživanja i stručne analize u oblasti agrohemije. Za poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) povoljno, brzo i precizno vršimo sve vrste agrohemijskih analiza zemljišta.

Vesti

Posetite nas 86. međunarodnom poljoprivrednom sajmu, Novosadski sajam, od 11. do 17. maja.

Novi proizvod

Erwix

Za suzbiljanje fitopatogenih bakterija i fitopatogenih gljiva.

Savet agronoma

Kukuruz je biljna kultura sa izuzetno velikim potencijalom za prinos, zbog čega ogroman značaj u realizaciji samog prinosa pored agroekoloških uslova ima i a

Danas primenite

Žetvene ostatke istarupirati, isprskati sa 5l/ha Unikera uz utrošak vode 200-400l/ha i po mogućstvu uneti u zemljište.

Flosal primenite folijarno prskanjem preko lista jednom u 7 dana.

 Folijarno 7 l/ha - pšenica, soja, kukuruz, suncokret, šećerna repa

100ml Silka u 20l vode - za pripremanje 20t silaže
250ml Silko u 50l vode - za pripremanje 50t silaže
1l Silka sipati u 200l vode - za pripremanje 200t silaže

Slavol VVL 5 l/ha folijarno u jabučastom, koštičavom, jagodičastom voću i vinovoj lozi.

100 ml Silka - za pripremanje 20 t silaže

250 ml Silka - za pripremanje 50 t silaže

1 l Silka - za pripremanje 200 t silaže

U ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu. Folijarno 2-3 l/ha u fazi intezivnog porasta.

Nagrade

Nagrade

Video galerija

Video galerijaVideo galerija