• RAZVIJAMO.

  • PROIZVODIMO.

  • o

  • REZULTATI

Šta je novo?

Prof. Dr Snežana Đorđević  polazala je odlične rezultate primene Slavola u tretmanu pšenice i uljane repice u gradu Gusev, Kaliningradska oblast.Agrounik je zajedno sa svojim ruskim partnerom...

Vesti

Agrounik je učestvovao a 56. Župskoj berbi u Aleksandrovcu. Ovom prilikom više od 400 posetilaca imalo je priliku da poseti Poljoprivrednu izložbu i brojne vinarije i izlagače.I ove godine podržali...

Novi proizvod

Erwix

Za suzbiljanje fitopatogenih bakterija i fitopatogenih gljiva.

Savet agronoma

Savremena proizvodnja u govedarstvu ne može se zamisliti bez korišćenja silaže.

Danas primenite

Žetvene ostatke istarupirati, isprskati sa 5l/ha Unikera uz utrošak vode 200-400l/ha i po mogućstvu uneti u zemljište.

Flosal primenite folijarno prskanjem preko lista jednom u 7 dana.

Slavol VVL 5 l/ha folijarno u jabučastom, koštičavom, jagodičastom voću i vinovoj lozi.

 Folijarno 7 l/ha - pšenica, soja, kukuruz, suncokret, šećerna repa

100 ml Silka - za pripremanje 20 t silaže

250 ml Silka - za pripremanje 50 t silaže

1 l Silka - za pripremanje 200 t silaže

100ml Silka u 20l vode - za pripremanje 20t silaže
250ml Silko u 50l vode - za pripremanje 50t silaže
1l Silka sipati u 200l vode - za pripremanje 200t silaže

U ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu. Folijarno 2-3 l/ha u fazi intezivnog porasta.

Nagrade

Nagrade

Video galerija

SilkoSilko