• RAZVIJAMO.

  • PROIZVODIMO.

  • TIM.

  • REZULTATI

Šta je novo?

UNI–MAX je startno mikrogranulisano mikrobološko đubrivo – mobilizator hranljivih elemenata, koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji u ratarstvu,...
Laboratorija za agrohemiju, opremljena je sa savremenom opremom za istraživanja i stručne analize u oblasti agrohemije. Za poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) povoljno, brzo i precizno vršimo sve vrste agrohemijskih analiza zemljišta.

Vesti

U Šapcu je, u sportskoj hali „Zorka“ , otvoren 10. Regionalni sajam poljoprivrede, jedan od najvećih u našoj zemlji. 9. i 10. marta  se na sajmu našlo više od stotinu izlagača, a ovo je prilika...

Novi proizvod

Bistrol HoMe

Za tretman otpadnih voda iz septičkih jama

Savet agronoma

Setvu suncokreta treba započeti kada se setveni sloj zemlje dovoljno ugreje, a to je na oko 8 stepeni što je idealno krajem marta ili početkom aprila

Danas primenite

Flosal primenite folijarno prskanjem preko lista jednom u 7 dana.

SLAVOL, Folijarni tretman pšenice 7l/ha, sa herbicidima.

Potopiti koren sadnice u 2% rastvora Slavol VVL-a, zaliti svaku sadnicu preostalim rastvorom.

Tretman semena kukurza, soje, suncokreta  250ml Slavola S na hektarsku normu semena.

Za tretman semena soje 200 ml Rizola za soju za ha normu semena (100kg)

Nagrade

Nagrade

Video galerija

Video galerijaVideo galerija