• RAZVIJAMO.

  • PROIZVODIMO.

  • TIM.

  • REZULTATI

Šta je novo?

U periodu od 26. do 30. novembra 2018. godine na Zlatiboru u Hotelu Palisad, u organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije održano je XV savetovanje o zaštiti bilja.Ovom prilikom prof. dr Snežana...
Laboratorija za agrohemiju, opremljena je sa savremenom opremom za istraživanja i stručne analize u oblasti agrohemije. Za poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) povoljno, brzo i precizno vršimo sve vrste agrohemijskih analiza zemljišta.

Vesti

U subotu 9. februara predstavnici Agrounika održali su prezentaciju na Malom sajmu semena i repromaterijala u Starom Žedniku.Na štandu Agrounika proizvođači su imali priliku da se upoznaju sa paletom...

Novi proizvod

Bistrol HoMe

Za tretman otpadnih voda iz septičkih jama

Savet agronoma

Ratarska proizvodnja poslednjih godina postaje sve intenzivnija i zahtevnija poljoprivredna proizvodnja, kako sa stanovišta agroekoloških uslova tako i u pog

Danas primenite

Žetvene ostatke istarupirati, isprskati sa 5l/ha Unikera uz utrošak vode 200-400l/ha i po mogućstvu uneti u zemljište.

Flosal primenite folijarno prskanjem preko lista jednom u 7 dana.

 Folijarno 7 l/ha - pšenica, soja, kukuruz, suncokret, šećerna repa

100ml Silka u 20l vode - za pripremanje 20t silaže
250ml Silko u 50l vode - za pripremanje 50t silaže
1l Silka sipati u 200l vode - za pripremanje 200t silaže

Slavol VVL 5 l/ha folijarno u jabučastom, koštičavom, jagodičastom voću i vinovoj lozi.

100 ml Silka - za pripremanje 20 t silaže

250 ml Silka - za pripremanje 50 t silaže

1 l Silka - za pripremanje 200 t silaže

U ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu. Folijarno 2-3 l/ha u fazi intezivnog porasta.

Nagrade

Nagrade

Video galerija

Video galerijaVideo galerija