Agrounik na Banat Agrolimu u Temišvaru

08.06.2018

Agrounik na Banat Agrolimu u Temišvaru

U periodu od 8. do 10. juna u Temišvaru održan je sajam Banat Agralim. Sajam je organizovan od strane Univerziteta poljoprivrednih nauka i veterinarske medicine Banata „Kralj Mihaj Rumunski“ u okviru Ministarstva za istraživanje i inovacije u saradnji sa privrednom komorom.

Na izložbenom štandu kompanije Agrounik, proizvođači su mogli da se upoznaju sa bogatom paletom proizvoda za tretman zemljišta, tretman semena, folijarnu prihranu, inokulantima za spremanje silaže i proizvodima za tretman otpadnih voda.

Manifestacija je okupila preko 150 izlagača iz zemlje i inostranstva,a tema Banat Agrolima je da istakne inovacije i nova dostignuća kao i rad u oblastima pojoprivrede, stoke, organskih proizvoda. Ovom događaju prisustvovali su i zvaničnici iz Ministarstva poljoprivrede i rualnog razvoja, Ministarstva za istraživanje i inovacije, Ministarstvo regionalnog razvoja i javne uprave, predstavnici fakulteta. Ministar poljoprivrede Petar Dea otvorio je sajam a nakon obraćanja prisutnima nastavio druženje na štandovima izlagača.

Agrounik će nastaviti da pruža podršku i edukaciju poljoprivrednim proizvođačima sa ciljem širenja svesti o prednostima korišćenja proizvoda na bazi mikroorganizama I biostimulatora.