Agrounik na danima soje u Somboru

18.06.2019

Agrounik na danima soje u Somboru

Veća klijavost semena,razvijen korenov sistem , bolji rast I tazvoj biljaka, kao I sam veći prinos , rezultati su primene preparata Rizol za soju,Slavol S i Slavol iz kompanije Agrounik.

U ovo su mogli da se uvere svi posetioci Dana soje u Lugovu kod Sombora čiji je sponsor bila kompanija Agrounik u organizaciji udruženja Danube Soya .

Odlične rezultate, na oglednom polju, kompanije Agrounik predstavio je dipl. inž. Miloš Blagojević.

RIZOL ZA SOJU je mikrobiološko đubrivo koja se koriste za inokulaciju semena soje sa bakterijama koje fiksiraju azot i obrazuju kvržice u korenu. Primenom ovog preparata dobićete pospešeno formiranje kvržica u korenu; veću klijavost semena;poboljšano usvajanje N,P i K; razvijen korenov sistem; povećan prinos.

Nanošenje SLAVOL-a S na seme biljaka stimuliše  klijanje i nicanje, razvoj korenovog  sistema i nadzemnog dela biljke. Indol-3-sirćetna kiselina utiče na izduživanje ćelija i organa, rast stabljike, razvoj adventivnih i bočnih korenova, razvoj sprovodnog tkiva.

Pogledajte prilog na našem youtube kanalu: 

https://www.youtube.com/watch?v=1JMCGB1ahNQ&t=1s