AGROUNIK NA DANU POLJA U KERMENU - BUGARSKA

15.06.2017

AGROUNIK NA DANU POLJA U KERMENU - BUGARSKA

U okolini Nove Zagore u mestu Kermen održan je Dan polja u organizaciji Pirgos Agra i Agrounika. Skupu je je prisustvovalo preko 120 većih poljoprivrednih proizvođača iz okolnih mesta.Na Danu polja su proizvođači mogli da vide kako u praksi deluju naši proizvodi na pšenici, kukuruzu i suncokretu. Na licu mesta su vađene biljke tretirane našim proizvodima i upoređivane sa biljkama koje nisu tretirane.Seme kukuruza je tretirano Slavol-om S pre setve tako što je naneto 250 ml na hektarsku normu semena, Slavol je primenjen folijarno u količini od 7 l/ha, na suncokret je nanet  Slavol S na seme i folijarno prihranjen sa Slavol-om.Ustanovljeno je da biljke tretirane Slavol-om S i Slavol-om imaju razvijeniji i jači korenov sistem, veću lisnu masu u odnosu na netretirane biljke što garantuje veće prinose.Ispred naše firme prisutne je pozdravio dipl.ing. Miloš Blagojević i ukratko predstavio proizvode i efekte njihove primene, što su proizvođači mogli da vide na oglednoj parceli.