Agrounik Predstavio novi proizvod ERWIX

03.12.2018

Agrounik Predstavio novi proizvod ERWIX

U periodu od 26. do 30. novembra 2018. godine na Zlatiboru u Hotelu Palisad, u organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije održano je XV savetovanje o zaštiti bilja.

Ovom prilikom prof. dr Snežana Đorđević, osnivač kompanije Agrounik, predstavila je novi proizvod ERVIX-biofungicid.

Poznato je da su godišnji skupovi u organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije najmasovnija okupljanja i jedinstvena prilika za razmenu informacija o aktuelnim problemima, kao i za afirmaciju stručnjaka i istraživača u oblasti zaštite bilja,a prezentaciji ERWIX-a prisustvovalo je oko 250 ljudi.

Ervix je nastao u realizaciji četiri nova projekta u saradnji sa inovacionim centrima za  mikrobiologiju, molekularnu biologiju i fitopatologiju.

Erwix se koristi za suzbiljanje fitopatogenih bakterija fitopatogenih gljiva. Primenjuje  se preventivno neposredno pre ostvarivanja uslova za infekcije u različitim fenofazama razvoja biljke. 

ERWIX  nema karencu, pa se  može primenjivati sve do berbe. Fitopatogeni organizmi ne mogu da razviju rezistentnost na ERWIX. Može se koristiti u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji.

Profesorka Đorđević osvrnula se i na uspešni rad kompanije Agrounik koja će nastaviti da ulaže u naučna istraživanja i razvoj novih proizvoda koji će podstaći i unaprediti poljoprivrednu proizvodnju u našoj zemlji, a i šire.