Biounik razvija novi proizvod uz pomoć Fonda za inovacionu delatnost

03.10.2018

Biounik razvija novi proizvod uz pomoć Fonda za inovacionu delatnost

Kompanija Biounik koja posluje kao sektor za istrazivanje i razvoj kompanije Agrounik, dobila je finansijsku podršku Fonda za inovacionu delatnost za novi projekat.

Svrha ovog projekta je Razvoj  inovativnih ekoloških bioregulatora za gajenje jabuka kako bi se unapredio proces proređivanja plodova. Cilj jeste razvoj dva nova proizvoda, jednog koji sadrži auksin i jednog koja sadrži citokinin, koje će unaprediti prinos jabuka prve klase.

Na javni poziv prijavljeno je 143 projekta a odobrena su 22 inovativna projekta malih i srednjih preduzeća. Kompaniji Biounik je odobreno finansiranje u kategoriji Programa sufinansiranja inovacija zajedno sa još 8 kompanija. Naš projekat je prepoznat od strane 7 članova Ekspertske komisije Svetske banke kao inovativan i profitabilan, a finansiranje će se vršiti u okviru budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošnjavanja“ (na osnovu sporazuma o zajmu sa Svetskom bankom) i sopstvenog kapitala kompanije

Fond za inovacionu delatnost ima za cilj da jača veze između istraživačke zajednice i inovativnih preduzeća i u tom smislu pokrenuo je Program saradnje nauke i privrede i Inovacione vaučere kako bi ih podstakli da kroz zajedničke razvojne projekte stvore inovativne proizvode sa tržišnom primenom.

Misija Biounka je da kroz naučno-istraživački rad učestvuje na različitim domaćim i međunarodnim projektima, angažuje naučne institucije i stručnjake iz oblasti biotehnologije i zaposli visoko obrazovane kadrove koji će dalje raditi na razvoju novih inovativnih proizvoda.