Dani polja strnih žita

20.06.2014

Dani polja strnih žita

’’ DANI POLJA STRNIH ŽITA’’ PSS SREMSKA MITROVICA

PSS Sremska Mitrovica je 20.06.2014. organizovala Dane Polja strnih žita. Agrounik ima postavljene ogleda na kukuruzu sa svojim proizvodima Slavol S i Slavol. Kukuruzu se nalazi u fazi 7 - 8. listova. Posetioci su mogli na licu mesta da vide rezultate postavljenih ogleda a Dani polja će biti u jesen. Velika posećenost proizvođača, firmi, kompanija.