Novo iz Agrounika,Uni-Max

29.01.2018

Novo iz Agrounika,Uni-Max

UNI–MAX je startno mikrogranulisano mikrobološko đubrivo – mobilizator hranljivih elemenata, koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji u ratarstvu, povrtarstvu, cvećartstvu I voćarstvu.

UNI–MAX se primenjuje zajedno sa setvom uz pomoć uređaja za deponovanje mikrogranula koji se nalaze na sejalici. Može se unositi direktno u red sa semenom ili fizičkim mešanjem sa zemljišnim insekticidima u cilju istovremene ishrane i zaštite gajenih biljaka. Takođe, primenjuje se prilikom sadnje jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodičastog voća i vinove loze.

Više o UNI-MAX-u