Srpska akademija nauka i umetnosti održala je sednicu u Agrouniku.

02.10.2017

Srpska akademija nauka i umetnosti održala je sednicu u Agrouniku.

Kompaniji Agrounik je ukazana velika čast da bude domaćin sednici Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti sa temom: Obnovljivo korišćenje prirodnih resursa u seoskim područjima Srbije.

Sednicom je predsedavao akademik Dragan Skorić.
Članovima SANU-a obratila se dr Snežana Đorđević koja je predstavila svoj naučni I inovativni rad u prethodnih 15 godina u oblasti mikrobiologije. Zatim, članovi SANU-a su imali prilike da posete i bliže se upoznaju sa naucno-istraživačkim sektorom kao i prouzvodnjom mirkobioloških preparata kompanije Agrounik. Pored predavanja dr Snežane Đorđević, članovima SANU-a obratili su se I prof. dr Jovan Broćić sa temom: "Stanje i perspektive proizvodnje i prerade krompira u Republici Srbiji" ,prof.dr Moravčeić a temom: "Mogućnosti unapredjenja povrtarske proizvodnje u seoskim područjima kroz održivo korišćenje prirodnih resursa", kao direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede prof. dr Jonel Subić sa temom: "Optimizacija ekonomskih rezultata poljoprivredne proizvodnje putem primene novih tehnologija."

Kompanija Agrounik je prepoznata i podržana u daljem radu od strane članova Srpske akademije nauka i umetnosti.