Agronika


Agro–nika je osnovana 2010.  godine u Hrvatskoj kao ćerka kompanije Agrounik. Osnivanje preduzeća je bilo inicirano željom  Agrounika da u Hrvatskoj kao i u drugim zemljama EU plasira svoje proizvode. Sedište, distributivni centar i poljoprivredna apoteka kompanije se nalaze u Trpinji pored Vukovara. Poljoprivredna apoteka je snabdevena semenima različitih biljnih vrsta i selekcija, pesticidima, đubrivima, stočnom hranom i ostalim repro materijalom za obavljanje uspešne poljoprivredene proizvodnje.

Agro-nika zapošljava inženjere poljoprivrede koji prodaju proizvode iz asortimana Agrounika na terenu Srema, Slavonije, Baranje i Zagorja. Takođe, naš tim pruža usluge davanja stručnih saveta za zaštitu i ishranu bilja i ishranu životinja. Rezultate naših proizvoda koji su dokazani u proizvodnjii prepoznali su mnogi poljoprivredni proizvođači u Hrvatskoj i uz njihovo dugogodišnje poverenje Agro-nika je ostvarila izuzetne rezultate u poslovanju.