AGROUNIK, Bosna i Hercegovina


Agrounik BiH je osnovan 2014 godine sa sedištem u Bijeljini sa ciljem upoznavanja poljoprivrednih proizvodjača sa kvalitetom i rezulatatima koje naši proizvodi postižu u njivi kao i proširenja plasmana proizvoda na tržištu BiH.

Agrounik BiH je napavio tim od  dvojice stučnih i obučenih inženjera poljoprivrede radi  širenja prodajne mreže kako bi naša ponuda bila pristupačnija poljoprivredi BiH i adekvatnog predstavaljanja đubriva iz naše ponude.

Marljivim i temeljnim radom našeg tima želimo da uspostavimo dugoročne odnose bazirane na rezultatima naših proizvoda i zadovoljstvom poljoprivrednih proizvodjača.