AGROUNIK, Bosna i Hercegovina


Agrounik BIH je osnovan 2014. godine. Zapošljava dva diplomirana inženjera poljoprivrede koji vrše prezentaciju i prodaju naših proizvoda.  Distributivni centri u BiH se nalaze u Bijeljini i Banja Luci.