Sertifikati

AGROUNIK d.o.o. je proizvođač SLAVOL-a, prirodnog sertifikovanog mikrobiološkog đubriva. Kvalitet SLAVOL-a i procesa proizvodnje potvrđen je međunarodnim sertifikatima.

Za primenu SLAVOL-a u organskoj proizvodnji AGROUNIK-u je dodeljen međunarodni sertifikat ETKO. Za kvalitet koji zadovoljava najviše međunarodne standarde i izuzetne poslovne rezultate Agrounik je dobitnik i sertifikata “International star for leadership in quality Paris 2011”.

Agrounik je prepoznat od strane bonitetne kuće Coface kao kompanija koja zaslužuje sertifikat Excellent SME zahvaljujući pozitivnoj finansijskoj i bonitetnoj oceni. Nosioci Excellent SME sertifikata pripadaju porodici odličnih biznis modela i rezultata na nivou Evrope. Za Agrounik, sertifikat je još jedan dodatni podstrek da sa još više energije nastavi putem svoje vizije.

Excellent SME


ETKO Certificate Of Comfomity

Za primenu SLAVOL-a u organskoj proizvodnji AGROUNIK-u je u Turskoj dodeljen međunarodni sertifikat ETKO. AGROUNIK d.o.o. je među retkim preduzećima iz Srbije, dobitnik ovog sertifikata, koji potvrđuje visok kvalitet organske poljoprivredne proizvodnje.

ETKO sertifikat akreditovan je od strane Evropske unije. Sertifikat potvrđuje da je primena SLAVOL-a u organskoj proizvodnji bezbedna za životnu sredinu i da je proizvod potpuno prirodan bez hemijskih supstanci.

sertifikati sertifikati


International Star for Leadership in Quality Award - QC100

AGROUNIK d.o.o. je dobitnik međunarodnog sertifikata zlatne kategorije koji potvrđuje izuzetne poslovne rezultate kao i istrajnost i liderstvo AGROUNIK d.o.o. u skladu sa QC 100 kriterijumima, selekcije međunarodnog komiteta u Parizu.

sertifikati


QC100 Total Quality Management Model

Ovaj međunarodni sertifikat potvrđuje da AGROUNIK d.o.o. posluje u skladu sa najvišim međunarodnim standardima. Za dodelu ovog sertifikata bilo je neophodno ispuniti nekoliko uslova koji zadovoljavaju najviše međunarodne standarde. Kriterijumi za dodelu ovog sertifikata: dobri poslovni rezultati, zadovoljstvo kupca, planiranje i donošenje odluka,ljudski resursi, procesi u proizvodnji. Odluku o dodeli sertifikata donela je selekcija Međunarodnog komiteta u Parizu.

sertifikati