Naučno-istraživački projekti

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI


Kompaniji Biounik d.o.o. do sada su odobrena tri projekta. Prvi projekat je projekat Nacionalne agencije za regionalni razvoj Srbije pod nazivom ‘Biostimulator u doradi semena pšenice (Triticum aestivum)L’, započet marta 2013. god., a ticao se ispitivanja uticaja različitih koncentracija auksina bakterijskog porekla na klijavost semena 10 sorti pšenice. Takođe, testirano je optimalno vreme čuvanja semena tretiranog biostimulatorom. Projekat je uspešno završen u martu 2014. god. Kao rezultat istraživanja projekta dobijene su optimalnije koncentracije auksina koje značajno stimulišu rast stabla i korena u početnim fazama razvitka semena pšenice, kao što je i potvrđeno da se semena tretirana ovim biostimulatorom mogu čuvati duži vremenski period ne gubeći pri tome energiju klijavosti.

U junu 2013. god. Biounik-u je odobren projekat ‘New biostimulator in corn seed processing’ od strane Fonda za inovacionu delatnost, pod pokroviteljstvom Evropske unije i Svetske banke. Reč je o obimnom istraživanju uticaja nekoliko koncentracija auksina (bakterijskog porekla), vreme njegove primene i vreme čuvanja semena tretiranog novonastalim biostimulatorom. Projekat podrazumeva testiranje semena 6 različitih hibrida kukuruza iz 5 renomiranih semenskih kuća iz zemlje i regiona. Završetak projekta je planiran u novembru 2014. godine.

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije odobrilo je u julu 2014. god. našoj kompaniji projekat pod nazivom ‘Inokulant za silazu’. Ispitivanja u okviru projekta su bazirana na stvaranju inokulanta za siliranje kukuruza od postojećih autohtonih sojeva bakterija iz roda Lactobacillus. Eksperimentalne postavke u laboratoriji i poljskim uslovima su u toku.