Proizvodi

Za folijarnu prihranu ratarskih i povrtarskih kultura i cveća
Za tretman otpadnih voda iz stočarskih farmi
Preparat za prečišćavanje septičkih jama prirodnim putem
Startno mikrogranulisano mikrobološko đubrivo
Mikrobiološko granulisano đubrivo
Tečno mikrobiološko đubrivo
Za razlaganje žetvenih ostataka, kompostiranje
Tretman semena ratarskih i povrtarskih kultura i ožiljavanje rezinica
Tretman semena graška
Tretman semena lucerke
Mikrobiološko tečno đubrivo za inokulaciju semena soje
Tretman semena soje
Za folijarnu prihranu voća i vinove loze
Tečno đubrivo sa aminokiselinama
Organsko đubrivo za vrtno i balkonsko cveće
Specijalizovani proizvod namenjen za pripremanje silaže kukuruza
Specijalizovani proizvod namenjen za pripremanje silaže/senaže lucerke
Specijalizovani proizvod namenjen za pripremanje silaže/senaže trava i žitarica
Huminske kiseline
Huminske kiseline sa dodatkom B
Sadrži kompleks mikroelemenata u helatnom obliku
Huminske kiseline za povrće i cveće
Za suzbiljanje fitopatogenih bakterija i fitopatogenih gljiva