Amiksol

Amiksol je tečno đubrivo sa aminokiselinama koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj proizvodnji.

hor