Primena

Za suzbiljanje fitopatogenih bakterija i fitopatogenih gljiva.

PRIMENA ERWIXA:

1.ZA SUZBIJANJE Erwinia amylovora: ( PRE OTVARANJA CVETOVA, U PUNOM CVETU, U PRECVETAVANJU, U TOKU VEGETACIJE POSLE GRADA U ROKU OD 24 ČASA PRSKATI ERWIX-om)

Količina primene: 0,5 – 1 % odnosno  5 - 10 l/ ha uz utrošak vode od 1000 l/ha;

2.ZA SUZBIJANJE  Xanthomonas sp. (OD FENOFAZE KADA PRVI PLOD DOSTIGNE TIPIČNU VELIČINU)

Količina primene: 1 - 2 % uz utrošak vode od 300 - 400 l/ha;

3.ZA SUZBIJANJE Botrytis cinerea ( OD PRECVETAVANJA DO FENOFAZE POČETAK ZRENJA)

Količina  primene: 5 - 10 l/ha uz utrošak vode od 600 - 1000 l/ha;

4.ZA SUZBIJANJE - Verticilium sp. i Fusarium sp(TRETIRANJEM ZEMLJIŠTA NEPOSREDNO POSLE RASAĐIVANJA I U FAZI INTEZIVNOG PORASTA BILJAKA 3 DO 4 PUTA)

Količina primene: 1 – 2 ml/m2