Rizol za lucerku

Rizol za lucerku je mikrobiološko đubrivo za inokulaciju semena lucerke.

hor