Slavol S

SLAVOL S je tečno đubrivo - stimulator rasta koji je sertifikovan za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji za: 

  • Tretman semena ratarskih i povrtarskih biljaka (kukuruz, pšenica, soja, suncokret, paprika, itd)
  • Ožiljavanje reznica ukrasnog bilja (sobnog i sezonskog cveća, perena, listopadnog i četinarskog drveća i žbunja)

hor