Primena

Slavol

Slavol


SLAVOL S - tretman semena ratarskih i povrtarskih kultura i ožiljavanje rezinica.

Ratarske kulture:


Strna žita (pšenica, ječam, ovas, tritikale), kukuruz, soja, suncokret, mahunarke, krmno bilje.

  1. Slavol S rastvoriti u odgovarajućoj količini vode i naneti na hektarsku normu semena.
  2. Seme prosušiti i sejati.

U ovaj rastvor se mogu direktno dodati pesticidi koji se koriste za tretman semena.


Slavol

KUKURUZ:


Slavol S (250 ml) + 250 ml vode + ( insekticid ) + hektarska norma semena – maksimalno 700 ml ukupne tečnosti

Slavol

SUNCOKRET:


Slavol S (250 ml) + 250 ml vode + ( insekticid ) + hektarska norma semena – maksimalno 700 ml ukupne tečnosti

Slavol

SOJA:


Slavol za soju + 250 ml Slavol S (voda) + hektarska norma semena

Slavol

PŠENICA:


Slavol S (250 ml) + 750 ml vode + (pesticid) + seme za 1 ha

POVRĆE:


Paradajz, paprika, krastavac, korenasto povrće, krtolasto povrće, lukovičasto povrće, kupusnjače.

  1. Seme potopiti direktno u Slavol S u trajanju od 15-30 min
  2. Ostaviti seme na naklijavanje ili direktno sejati

CVEĆE:


SADNICE I REZNICE UKRASNOG BILJA (sobnog i sezonskog cveća, perena, listopadnog i četinarskog žbunja)

  1. Rastvoriti Slavol S u 250ml-500ml vode
  2. Reznice ili sadnice potpiti i ostaviti da stoje u pripremljenom rastvoru
  3. Nakon rasadjivanja zaliti bilje sa preostalom količinom rastvora