Slavol VVL

SLAVOL VVL je tečno đubrivo, stimulator rasta koji je sertifikovan za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

hor