Slavol

Slavol je organsko, mikrobiološko đubrivo za folijarnu prihranu ratarskih i povrtarskih kultura i cveća

hor