Ratarske kulture

Slavol

Slavol


SLAVOL za folijarnu prihranu ratraskih i povrtarskih kultura i cveća sertifikovan za primenu u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji.

Ratarske kulture


strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, uljana repica, duvan.

Ratarske kulture


PROIZVODVREME I NAČIN PRIMENE

Uniker

U predsetvenoj pripremi zemljišta, pre setve, posle setve - pre nicanja i posle nicanja samostalno ili zajedno sa herbicidima.

Slavol S

Isprskati i pomešati seme sa Slavolom S – 250 ml/hektarsku normu semena samostalnio ili sa fungicidima.

Slavol

7 l/ha 1-2 puta u toku vegetacije samostalno ili zajedno sa pesticidima.

  

PŠENICA:

Slavol 7 l/ha samostalno ili zajedno sa herbicidima.

UNIKER

Tretiranje zemljišta 5 l/ha

1. Tretiranje zemljišta 5 l/ha

SLAVOL S

Slavol S 250ml na hektarsku normu semena

2. Slavol S 250ml na hektarsku normu semena

SLAVOL

Faza bokorenja

3. Faza bokorenja

SLAVOL

Faza pred cvetanje - klasanje

4. Faza pred cvetanje - klasanje


KUKURUZ

Slavol 7 l/ha samostalno ili zajedno sa herbicidima.

UNIKER

Tretiranje zemljišta 5 l/ha

1. Tretiranje zemljišta 5 l/ha

SLAVOL S

Slavol S 250ml na hektarsku normu semena

2. Slavol S 250ml na hektarsku normu semena

SLAVOL

Faza formiranja 3. lista

3. Faza formiranja 3. lista

SLAVOL

Faza formiranja 4.lista

4. Faza formiranja 4.lista

SLAVOL

Faza formiranja 10. lista

5. Faza formiranja 10. lista


ŠEĆERNA REPA

Slavol 7 l/ha se koristi u fazama

UNIKER

Tretiranje zemljišta 5 l/ha

1. Tretiranje zemljišta 5 l/ha

SLAVOL S

Slavol S 250ml na hektarsku normu semena

2. Slavol S 250ml na hektarsku normu semena

SLAVOL

Faza osam listova

3. Faza osam listova

SLAVOL

Faza zatvaranja redova

4. Faza zatvaranja redova

SLAVOL

Faza tretman protiv Cercospore

5. Faza tretman protiv Cercospore


SOJA

Slavol 7 l/ha samostalno ili sa herbicidima.

UNIKER

Tretiranje zemljišta 5 l/ha

1. Tretiranje zemljišta 5 l/ha

SLAVOL S

Sadržaj kesice Slavola za soju rastvoriti u 250ml Slavola S na hektarsku normu semena

2. Sadržaj kesice Slavola za soju rastvoriti u 250ml Slavola S na hektarsku normu semena

SLAVOL

Faza tri troliske

3. Faza tri troliske

SLAVOL

Faza početak cvetanja

4. Faza početak cvetanja


Pogledajte primenu Slavola za:

Povrće


POVRĆE

Cveće


CVEĆE