Ratarske kulture

Slavol

Slavol


SLAVOL za folijarnu prihranu ratraskih i povrtarskih kultura i cveća.

 

kukuruz


KUKURUZ

pšenica


PŠENICA

suncokret


SUNCOKRET

šećerna repa


ŠEĆERNA REPA

soja


SOJA

uljana repica


ULJANA REPICA

golozrni ječam


GOLOZRNI JEČAM

heljda


HELJDA

ječam


JEČAM

tritikale


TRITIKALE