Savet agronoma

Posle završene pripreme zemljišta, a pre same sadnje voćaka, neophodno je izvršiti još nekoliko operacija.

Vegetativni period biljke započinje klijanjem, kome prethodi apsorpcija određene količine vode iz tla.

Ratarska proizvodnja poslednjih godina postaje sve intenzivnija i zahtevnija poljoprivredna proizvodnja, kako sa stanovišta agroekoloških uslova ta

Vinova loza je višegodišnja visokointenzivna kultura koja u toku vegetacije prolazi kroz fenofaze razvića od kojih zavisi prinos i kvalitet i zato

Šećerna repa spada u grupu najintenzivnijih ratarskih kultura.

Malina je posle jagode najznačajnija jagodasta voćna vrsta.

Pages