Savet agronoma

Posle žetve za poljoprivredne proizvođače važan faktor predstavljaju žetveni ostaci koji ostaju nakon žetve, bez obzira da li je u pitanju pše

Savremena proizvodnja u govedarstvu ne može se zamisliti bez korišćenja silaže.

Vinova Loza je višegodišnja visokointenzivna kultura koja u toku vegetacije prolazi kroz fenofaze razvića od kojih zavisi prinos i kvalitet i zato

Šećerna repa spada u grupu najintenzivnijih ratarskih kultura.

Malina je posle jagode najznačajnija jagodasta voćna vrsta.

Soja je najrasprostranjenija zrnena mahunarka na svetu i ima veliki privredni značaj.

Pages