Savet agronoma

Savremena proizvodnja u govedarstvu ne može se zamisliti bez korišćenja silaže.

Poznato je dа je spаljivаnje biljnih ostаtаkа, zаbrаnjeno zаkonom.

Česte oscilacije vremenskih prilika i pad temperature, dovode do toga da biljka trpi stres.

Kukuruz je biljna kultura sa izuzetno velikim potencijalom za prinos, zbog čega ogroman značaj u realizaciji samog prinosa pored agroekoloških uslo

Soja je najrasprostranjenija zrnena mahunarka na svetu i ima veliki privredni značaj u svetskim okvirima jer daje ulje i belančevine.

Posle završene pripreme zemljišta, a pre same sadnje voćaka, neophodno je izvršiti još nekoliko operacija.

Pages