Fosfomineralizacija

Fosfor učestvuje u građi veoma značajnih ćelijskih jedinjenja kao što su nukleinske kiseline, fosfolipidi, jedinjenja bogata energijom i kontroliše mnogobrojne fiziološke procese kao što su ćelijska deoba, fotosinteza, usvajanje ugljenih hidrata. U zemljištu se nalazi u vrlo malim količinama. Nadoknađuje se upotrebom veštačkih đubriva, koja vrlo brzo postaju imobilisana u tlu i nedostupna biljci. Bakterije fosfomineralizatori produktima svog metabolizama (različite organske kiseline, enzimi) mogu da pretvore neorganski fosfor iz zemljišta u oblik koji je pristupačan za biljku.