KAKO POSTIĆI DOBAR PRINOS I KVALITETAN PLOD MALINE?

Malina je posle jagode najznačajnija jagodasta voćna vrsta. Uglavnom se gaji na manjim seoskim posedima u brdsko-planinskim područjima, gde daje najbolje rezultate. Malina je višegodišnja žbunasta listopadna biljka cvetnica. Za uspešno gajenje maline potrebno je ispuniti određene zahteve vezane za agrotehniku i pomotehniku ove voćne vrste.

U toku godišnjeg ciklusa malina prolazi kroz sledeće fenofaze:

Početak rasta i listanje - Tokom aprila i prve polovine maja, novi izdanci počinju da izbijaju na površinu zemlje. Njihovo rastenje je najintezivnije od sredine maja do kraja juna. Dvogodišji izdanci maline počinju da listaju početkom aprila, a početak i trajanje listanja zavisi od sorte, temperature i drugh činilaca sredine. Iz pupoljka u pazuhu listova dvogodišnjih izdanaka obrazuju se rodne grančice. U ovoj fenofazi razvoja primenom Slavola VVL stimulišemo rast i razvoj vegetativnih delova biljke time što auksini iz Slavola VVL ubrzavaju deobu ćelija, a samim tim razvoj tkiva i organa.

  

Cvetanje i oplodnja - U našim malinarskim područjima malina počinje da cveta u drugoj dekadi maja, a cvetanje traje 20 - 30 dana u zavisnosti od sorte i meteoroloških prilika. Razlika u cvetanju između ranih i poznih sorti iznosi 6-10 dana. Većina sorata maline ima hermafroditan cvet. Uspešno oprašivanje je uslov za oplođenje. Plod maline je zbirna koštunica. Da bi se zbirni plod maline normalno razvio neophodno je da se oprašivanje obavi u skoro svim tučkovima. U ovu svrhu preporučujemo korišćenje mikrobiološkog đubriva Slavola VVL koji sadrži auksine, hormone potpuno prirodnog porekla, a koji imaju izuzetno važnu ulogu u rastu i razvoju polenove cevčice kroz žig tučka, a koja je nosilac vegetativnog sadržaja koji treba da izvrši olodnju. Primenom Slavola VVL mi stimulišemo rast polenove cevčice koja brže dolazi do semenog zametka i tako izvršava oplodnju. U ovoj fenofazi Slavol VVL se primenjuje 5 litara po hektaru za što bolju oplodnju.

Obrazovanje i razvoj ploda - Slavol VVL treba primenjivati i u fazama razvoja ploda maline, pa tako u fenofazi nalivanja ploda auksini iz preparata deluju na brže diferenciranje i razvoj ćelija, a samim tim i na brži rast i razvoj ploda, zatim pospešuju fotosintezu samim tim stvaranje asimilata i bolju ishranu biljaka. U ovoj fenofazi primenom Slavola VVL 5 litara po hektaru možemo uticati na krupnoću ploda kao i na njegovu obojenost.

Ukoliko se pojave nepovoljni - stresni vremenskih uslovi kao što su mraz, grad, tada je naša preporuka da se primeni Amiksol biljne aminokiselina potpuno prirodnog porekla, folijarno u količini od 2 do 3 litre po hektaru, time ćete obezbediti brži oporavak biljke i povećati otpornost na stresne uslove.