Primena Slavola i Amiksola za oporavak kukuruza

Česte oscilacije vremenskih prilika i pad temperature, dovode do toga da biljka trpi stres.

U ovoj situaciji najbolje je primeniti kombinaciju preparata Slavol I Amiksol, oba preparata su registrovana za organsku proizvodnju a mogu se primenjivati u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Preparat Amiksol proširuje lisnu masu,aktivira korenov sistem tako da biljka što bolje napreduje, izlazi iz stanja stresa i nastavlje nesmetano svoj razvoj.

U uslovima stresa sinteza aminokiselina je smanjena ili potpuno izostaje stoga se primenom aminokiselina rešavaju naizgled zabrinjavajući problemi na njivama. Biljke brzo usvajaju aminokiseline koje se direktno uključuju u metabolizam biljke usled čega se ona brzo oporavlja od stresnih uticaja iz spoljašnje sredine.

Slavol je tečno mikrobiološko đubrivo stimulator rasta, koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovaj proizvod je bez hemijskih dodataka i pozitivno deluje na biljke, zemljište i životnu sredinu. U Slavolu se nalaze azotofiksatori I fosfomineralizatori kao I auksini koji regulišu sve procese rasta I razvoja biljke.

Slavol sadrži bakterije koje su izdvojene sa površine korena i umnožene na odgovarajućim hranljivim podlogama.

U procesu umnožavanja kao sekundarne produkte metabolizma stvaraju auksine koji su potpuno prirodnog porekla.

Preparate Slavol I Amiksol možete koristiti u razmeri 5l Slavola + 2l Amiksola po hektaru.