Primena Slavola u kukuruzu

Kukuruz je biljna kultura sa izuzetno velikim potencijalom za prinos, zbog čega ogroman značaj u realizaciji samog prinosa pored agroekoloških uslova ima i adekvatna mineralna ishrana. Proizvodnja kukuruza podrazumeva unošenje hraniva u zemljište u više navrata: osnovno đubrenje, predsetveno đubrenje, startno đubrenje, kao i prihrana u toku vegetacije, čime se obezbeđuje neophodna količina hraniva za optimalan rast i razvoj kukuruza.

Najefikasniji vid prihrane jeste folijarna prihrana. Stoga Vam kompanija Agrounik preporučuje da u fazi 3-5 listova primenite organsko, mikrobiološko đubrivo Slavol u količini od 7 litara po hektaru, time ćete obezbediti bolju aktivnost i razvoj korenovog sistema, veću lisnu masu, brži i ujednačeniji razvoj biljaka i ono najbitinije veći potencijal za prinos koji se kod kukuruza stvara u fazi 6-8 listova.

Ukoliko se u ovom periodu pojave nepovoljni - stresni vremenskih uslovi kao što su mraz, grad, tada je naša preporuka da se primeni Amiksol biljne aminokiselina potpuno prirodnog porekla, folijarno u količini od 2 do 3 litre po hektaru, time ćete obezbediti brži oporavak biljke i povećati otpornost na stresne uslove.