Prvi tretman u zaštiti pšenice

Preporuka našeg agronoma za prvi tretman u zaštiti pšenice.Mart mesec je pravo vreme da se pšenica zaštiti od korova, bolesti i štetočina.

S obzirom da su pšenice u optimalnom roku posejane i da je vegetacija ove godine poranila,već sada je došlo do izjednačavanja mnogih useva pšenice u porastu.

Svakako prilikom odabira preparata u za zaštitu treba voditi računa o razvojnom stadijumu pšenice.
Prvi tretman je uglavnom vezan za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova od faze bokorenja pšenice do drugog kolenceta. Tada se primenjuju preparati na bazi 2,4 D aktivne materije.

Preporuka je da se obilaze parcele i usevi kako bi se utvrdilo da li ima simptoma bolesti, stoga sa herbicidnim tretmanom uraditi i fungicidni . Ukoliko bude tolpo vreme moguće su i pojave insekata te primeniti i insekticide.

Preporučujemo primenu folijarne prihrane SLAVOL u kolicini od 7lit po ha u prvom tretmanu u pšenici zajedno sa herbicidima. Ubrzaće razvoj same biljke, lakše će prelaziti iz faze u fazu kada je biljkama potrebna dodatna energija. Maksimalna iskorišćenost azota, fosfora iz zemljišta, jačanje korenovog sistema i lisne mase. Takođe, amortizovaće primenu herbicida, jer ponekad biljke „ pate“ nakon ove vrste tretmana.
Srećni prolećni radovi!