STRUČNI SAVET ZA GAJENJE VINOVE LOZE

Vinova loza je višegodišnja visokointenzivna kultura koja u toku vegetacije prolazi kroz fenofaze razvića od kojih zavisi prinos i kvalitet i zato u tim “kritičnim fenofazama“ treba obratiti posebnu pažnju.

Ova godina nam je specifična zbog nepovoljnih uslova izazvanih niskim temperaturama u toku zimskog mirovanja kao i niskim temperaturama u početku vegetacije. Zbog nepovoljnih klimatskih uslova kasni vegetacija, neujednačen porast lastara i imamo kasnu fazu cvetanja.

1.PRECVETAVANJE – POČETAK OPLODNJE

Za što uspešniju oplodnju koristiti Slavol VVL 5 l/ha. Auksini koji se nalaze u VVL-u su potpuno prirodni biostimulatori pospešuju i ubrzavaju klijanje polenove cevi kada prašnik (muški deo cveta) dospe na njušku tučka (ženski deo cveta) čime sprečava rizik isušivanja žiga tučka izazvanog visokim temperaturama ili ispiranje izazvano obilnim padavinama,time osiguravamo uspešnu oplodnju i korak smo prema ostvarivanju visokih prinosa.

2. INTENZIVAN PORAST BOBICE

Slavol VVL 5 l/ha u cilju povećanja zapremine bobice. Auksini iz Slavol VVL-a usvoje se preko stoma na listu i zahvaljujući svom prirodnom poreklu biljka ih prepoznaje kao svoje, putem sprovodnih sudova putuju kroz biljku izazivaju deobu ćelije poprečno i uzdužno usled čega cela biljka raste,razvija se i uvećava se zapremina bobica.

3. FAZA ZATVARANJA GROZDA-ŠARAK

Slavol VVL 5 l/ha u cilju nakupljanja što većeg procenta šećera. Veći postotak šećera znači fermentacijom veći procenat alkohola a vinu bolji kvalitet i bolje čuvanje vina u bačvama. Srazmerno nakupljanje šećera prate i kiseline tako da zahvaljujući Slavol VVL-u dobijemo harmonična vina, karakterističnog ukusa. Kod stonih sorti povećana aroma i čvršća koegzistencija bobice čime je omogućena bolja transportabilnost.

4. FAZA SAZREVANJA

Nekoliko dana pred berbu Slavol VVL 5 l/ha u cilju sprečavanja privremenog opadanja grozdova. U zavisnosti od potrebe u stresnim uslovima (grad,suša, niske temperature, mehanička oštećenja) dodavati 1 l/ha Amiksola. Amiksol u sebi sadrži prirodne esencijalne aminokiseline koji će u stresnim uslovima  pomoći biljci da nastavi sintezu proteina i nastavi vegetaciju do plodonošenja.

Nikako ne smemo zaboraviti uz sve gore navedene prednosti i efekte upotrebe VVL-a i bolju diferencijaciju cvetnih pupova za iduću godinu.