UNIKER - NJIVA SPREMNA ZA RODNA VREMENA!

Posle žetve za poljoprivredne proizvođače važan faktor predstavljaju žetveni ostaci koji ostaju nakon žetve, bez obzira da li je u pitanju pšenica, kukuruz, soja itd. U svim granama biljne proizvodnje posle žetve ostaju korenovi i nadzemni žetveni ostaci. Spaljivanje žetvenih ostataka po postojećim zakonskim propisima je zabranjeno. Spaljivanje znači potpun gubitak organske materije i azota. Osim gubitaka u organskoj materiji vatra uništava korisne članove edafona, ugrožava divljač, zagađuje okolinu i predstavlja veliku opasnost zbog mogućnosti nekontrolisanog širenja požara. Zaoravanje žetvenih ostataka biljne proizvodnje ima niz prednosti. Zaoravanjem se biljni ostaci uključuju u proces kruženja organske materije u zemljištu, stimulira se biološka aktivnost zemljišta i pozitivno utiče na strukturu i vodno-vazdušne i toplotne osobine zemljišta. Drugim rečima, popravlja se plodnost i produktivnost zemljišta. Pored toga, na teškom zemljištu organski ostaci poboljšavaju internu dreniranost u sloju u koji su uneti. Količina žetvenih ostataka u intenzivnoj biljnoj proizvodnji je dosta značajna i zavisi od biljne vrste, sorte, kao i od vremenskih uslova pojedinih godina.

U današnje vreme kao pomoć ovoj agrotehničkoj meri je primena bioregulatora zemljiša. Agrounik u svom proizvodnom programu ima proizvod za razlaganje žetvenih ostataka – UNIKER. Uniker pored rizobakterija koje su izolovane iz zemljišta i čijim unošenjem u zemljište popravljamo mikrofloru zemljišta, koje takođe razlažu žetvene ostatke koji su bogati celulozom a što će dovesti do krajnjeg rezultata -povećanja procenta sadržaja ugljenika (C) u zemljištu a što faktički znači i povećanje sadržaja humusa u zemljištu. Uniker takođe ima i organsku materiju koja je direktno pristupačna biljci tako da se na ovaj način sprečava azotna depresija izazvana imobilizacijom nitranog oblika azota od strane mikroorganizama. Na ovaj način ćemo znatno ubrzati proces razlaganja žetvenih ostataka, njiva će ranije biti sprema za setvu druge kulture, primenom Unikera delovaće se pozitivno na detoksikaciju zemljišta koja je izazvana primenom pesticida i mineralnih đubriva. Primenom Unikera 5 litara po hektaru na 250 litara vode preko dobro usitnjenih žetvenih ostataka povoljno ćemo uticati na poboljšanje kvaliteta zemljišta i povećanje humusnog sloja zemljišta.