UNIKER - NJIVA SPREMNA ZA RODNA VREMENA!

Bez obzira da su u pitanju kukuruz,pšenica, soja, važni faktor poljoprivrednim proizvođačima predstavljaju žetveni ostaci. Posle žetve, u svim granama poljoprivredne proizvodnje, ostaju korenovi i nadzemni žetveni ostaci.  Spaljivanje žetvenih ostataka, po postojećim zakonskim propisima, je zabranjeno. Vatra uništava korisne članove edafona, ugrožava divljač, zagađuje okolinu i predstavlja veliku opasnost zbog mogućnosti nekontrolisanog širenja požara. Spaljivanjem se gubi sva organska materija i azot.

Zaoravanje žetvenih ostataka biljne proizvodnje ima niz prednosti. Zaoravanjem se biljni ostaci uključuju u proces kruženja organske materije u zemljištu, stimulira se biološka aktivnost zemljišta i pozitivno utiče na strukturu i vodno-vazdušne i toplotne osobine zemljišta. Drugim rečima, popravlja se plodnost i produktivnost zemljišta. Pored toga, na teškom zemljištu organski ostaci poboljšavaju internu dreniranost u sloju u koji su uneti. Količina žetvenih ostataka u intenzivnoj biljnoj proizvodnji je dosta značajna i zavisi od biljne vrste, sorte, kao i od vremenskih uslova pojedinih godina.

Za razlaganje žetvenih ostataka i kompostiranjekoristite UNIKER, tečno mikrobiološko đubrivo–mobilizator hranljivih elemenata, koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu.