Voćarstvo

Posle završene pripreme zemljišta, a pre same sadnje voćaka, neophodno je izvršiti još nekoliko operacija.

Vinova loza je višegodišnja visokointenzivna kultura koja u toku vegetacije prolazi kroz fenofaze razvića od kojih zavisi prinos i kvalitet i zato

Malina je posle jagode najznačajnija jagodasta voćna vrsta.

Iako su poznate kao prvo voće koje nas obraduje tokom proleća, jagode možemo saditi tokom cele godine.

Vinova Loza je višegodišnja visokointenzivna kultura koja u toku vegetacije prolazi kroz fenofaze razvića od kojih zavisi prinos i kvalitet i zato

Malina je posle jagode najznačajnija jagodasta voćna vrsta.

Redovna mera pri gajenju jagode na foliji ili u plastenicima je prihrana  đubrivima kroz sistem za navodnjavanje 'kap po kap' (tzv.fertigacija

Prema najavama meteorologa narednih dana očekuju nas jutarnje temperature koje će biti u minusu tj. pojava poznih prolećnih mrazeva.

Za uspešno gajenje breskve potrebno je ispuniti određene zahteve vezane za agrotehniku i pomotehniku ove voćne vrste.

PODIZANJE ZASADA JAGODE