Voćarstvo

Vinova loza je višegodišnja visokointenzivna kultura koja u toku vegetacije prolazi kroz fenofaze razvića od kojih zavisi prinos i kvalitet i zato

Malina je posle jagode najznačajnija jagodasta voćna vrsta.

Iako su poznate kao prvo voće koje nas obraduje tokom proleća, jagode možemo saditi tokom cele godine.

Posle završene pripreme zemljišta, a pre same sadnje voćaka, neophodno je izvršiti još nekoliko operacija.

Vinova Loza je višegodišnja visokointenzivna kultura koja u toku vegetacije prolazi kroz fenofaze razvića od kojih zavisi prinos i kvalitet i zato

Malina je posle jagode najznačajnija jagodasta voćna vrsta.

Redovna mera pri gajenju jagode na foliji ili u plastenicima je prihrana  đubrivima kroz sistem za navodnjavanje 'kap po kap' (tzv.fertigacija

Prema najavama meteorologa narednih dana očekuju nas jutarnje temperature koje će biti u minusu tj. pojava poznih prolećnih mrazeva.

Za uspešno gajenje breskve potrebno je ispuniti određene zahteve vezane za agrotehniku i pomotehniku ove voćne vrste.

PODIZANJE ZASADA JAGODE