Savet agronoma

Vegetativni period biljke započinje klijanjem, kome prethodi apsorpcija određene količine vode iz tla.

Ratarska proizvodnja poslednjih godina postaje sve intenzivnija i zahtevnija poljoprivredna proizvodnja, kako sa stanovišta agroekoloških uslova ta

Vinova loza je višegodišnja visokointenzivna kultura koja u toku vegetacije prolazi kroz fenofaze razvića od kojih zavisi prinos i kvalitet i zato

Šećerna repa spada u grupu najintenzivnijih ratarskih kultura.

Malina je posle jagode najznačajnija jagodasta voćna vrsta.

Setvu suncokreta treba započeti kada se setveni sloj zemlje dovoljno ugreje, a to je na oko 8 stepeni što je idealno krajem marta ili početk

Pages