Savet agronoma

Kukuruz je biljna kultura sa izuzetno velikim potencijalom za prinos, zbog čega ogroman značaj u realizaciji samog prinosa pored agroekoloških uslo

Soja je najrasprostranjenija zrnena mahunarka na svetu i ima veliki privredni značaj u svetskim okvirima jer daje ulje i belančevine.

Setvu suncokreta treba započeti kada se setveni sloj zemlje dovoljno ugreje, a to je na oko 8 stepeni što je idealno krajem marta ili početk

Setva kukuruza je vrlo značajna – pre svega odabir hibrida za određeno područje, treba odrediti gustinu useva zavisno od primenjenih agrotehničkih

Setvu soje treba početi kada se temperatura zemljišta stabilizuje na nivou od 10 do 12°C, dakle vreme setve soje uvek treba vezivati za temp

Iako su poznate kao prvo voće koje nas obraduje tokom proleća, jagode možemo saditi tokom cele godine.

Pages