Savet agronoma

Ratarska proizvodnja poslednjih godina postaje sve intenzivnija i zahtevnija poljoprivredna proizvodnja, kako sa stanovišta agroekoloških uslova ta

Vinova loza je višegodišnja visokointenzivna kultura koja u toku vegetacije prolazi kroz fenofaze razvića od kojih zavisi prinos i kvalitet i zato

Šećerna repa spada u grupu najintenzivnijih ratarskih kultura.

Malina je posle jagode najznačajnija jagodasta voćna vrsta.

Setvu suncokreta treba započeti kada se setveni sloj zemlje dovoljno ugreje, a to je na oko 8 stepeni što je idealno krajem marta ili početk

Setva kukuruza je vrlo značajna – pre svega odabir hibrida za određeno područje, treba odrediti gustinu useva zavisno od primenjenih agrotehničkih

Pages