Savet agronoma

Vinova Loza je višegodišnja visokointenzivna kultura koja u toku vegetacije prolazi kroz fenofaze razvića od kojih zavisi prinos i kvalitet i zato

Šećerna repa spada u grupu najintenzivnijih ratarskih kultura.

Malina je posle jagode najznačajnija jagodasta voćna vrsta.

Soja je najrasprostranjenija zrnena mahunarka na svetu i ima veliki privredni značaj.

Kukuruz je biljna kultura sa velikim potencijalom za prinos koji se može ostvariti uz primenu agrotehničkih mera obrad

Redovna mera pri gajenju jagode na foliji ili u plastenicima je prihrana  đubrivima kroz sistem za navodnjavanje 'kap po kap' (tzv.fertigacija

Pages