Savet agronoma

Prema najavama meteorologa narednih dana očekuju nas jutarnje temperature koje će biti u minusu tj. pojava poznih prolećnih mrazeva.

Za uspešno gajenje breskve potrebno je ispuniti određene zahteve vezane za agrotehniku i pomotehniku ove voćne vrste.

Setva soje se ne vezuje toliko za određen datum koliko je važno da dobro procenite uslove, a to znači pre svega određenu temperaturu zemljišta.

Dobar prinos zavisi od dobre i pravovremene setve. Kako to postići...

Pravo je vreme da počnete da razmišljate o sistemu prihrane pšenice.

Salata (Lactuca sativa) ima različite termine setve pa tako razlikujemo: Rano-prolećnu setvu, kasno-prolećnu se

Pages