Savet agronoma

Fikus i dracena su omiljene sobne biljke, jer ako se pravilno gaje i s ljubavlju neguju mogu izgledati veoma raskošno

Neko cveće je jednostavno čarobno, i po mnogo čemu posebnije od drugog. Zato je voljeno.

Jedan od načina razmnožavanja vegetativnim putem je razmnožavanje lisnim reznicama, vrši se na taj način što se odrasli listovi seku na delove koji

Razmnožavanje generativnim putem odnosno putem semena vrši se kod određenih biljnih vrsta.

Kompost, predstvalja organsku materiju koja je dobijena  humifikacijom organskog otpada različitog porekla.

Pšenica se koristi pre svega kao hlebna biljka.

Pages