Savet agronoma

Žetveni ostaci se mogu iskoristiti na više načina, mada proizvođači u našoj zemlji i dalje pristupaju njihovom spaljivanju.

Spanać - Spinacea oleracea L. u zavisnosti od potreba ima različite rokove setve.

Osnovu dobro uređene zelene porvšine predstavlja lep i kvalitetan travnjak.

PODIZANJE ZASADA JAGODE

Kukuruz (Zea mays L.) je pored pšenice i riže najvaznija žitarica koja se uzgaja kod nas i u svetu.

Biljke sintetišu iz sopstvenih izvora svih 20 aminokiselina,  ali kod nekih grupa biljaka jedna ili više njih se stvaraju u nedovoljnim količi

Pages