Savet agronoma

Kukuruz (Zea mays L.) je pored pšenice i riže najvaznija žitarica koja se uzgaja kod nas i u svetu.

Biljke sintetišu iz sopstvenih izvora svih 20 aminokiselina,  ali kod nekih grupa biljaka jedna ili više njih se stvaraju u nedovoljnim količi

Đubrenje je veoma važna agrotehnička mera za postizanje visokih i stabilnih prinosa gajenih biljaka.

Fosfor učestvuje u građi veoma značajnih ćelijskih jedinjenja kao što su nukleinske kiseline, fosfolipidi, jedinjenja bogata energijom i kontroliše

Azot (N2) je najzastupljeniji gas u atmosferi (≈78%).  Biljkama je azot neophodan za sintezu amino kiselina, odnosno proteina.

Rezultati mnogobrojnih naučnih istraživanja pokazali su da se đubriva hemijskog porekla zbog sadržaj toksičnih materija mogu dovesti u vezu sa neže

Pages