Usluge

Izbalansirana ishrana preživara je neophodna za povećanje dnevnog prirasta i prinosa mleka. U proizvodnji preživara osnovni obrok čini kabasta stočna hrana – silaža.

Laboratorija za agrohemiju, opremljena je sa savremenom opremom za istraživanja i stručne analize u oblasti agrohemije. Za poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) povoljno, brzo i precizno vršimo sve vrste agrohemijskih analiza zemljišta.