Analiza zemljišta

Agrohemijska analiza zemljišta je osnovni preduslov uspešne poljoprivredne proizvodnje u povrtarstvu, ratarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu. Biljke prinosom svake godine iznesu iz zemljišta određenu vrstu i količinu hranljivih elemenata, koje je neophodno vratiti zemljištu putem đubrenja.

Prekomerno đubrenje ili unošenje većih količina đubriva u zemljište ima za posledicu povećanje pH i EC (Electrical Conductivity) zemljišta, blokiranje usvajanja pojedinih makro- i mikroelemenata od strane biljaka što utiče na povećanje troškova proizvodnje i smanjenje prinosa.Zbog toga je neophodno da se u uzorcima zemljišta uzetih sa proizvodnih parcela odredi potencijalna i efektivna plodnost zemljišta. Na osnovu poznavanja sadržaja i oblika hranljivih elemenata u zemljištu kao i potreba pojedinih biljaka za tim elementima, mogu se dati preporuke za primenu odgovarajućih vrsta, formulacija i količina đubriva.

Izbalansiranom ishranom biljaka se dobijaju veći prinosi i čuva plodnost zemljišta za sledeće godine. Takođe, preporuke sprovođenje agromeliorativnih mera za popravku plodnosti zemljišta su neophodne za sprečavanje dalje degradacije zemljišta.

NA OSNOVU HEMIJSKE ANALIZE ZEMLJIŠTA STRUČNI TIM AGROUNIKA DAJE PREPORUKE ZA:

 •  Đubrenje ratarskih kultura;
 •  Podizanje novih zasada;
 •  Đubrenje zasada u punom rodu;
 • Prihranjivanje useva;
 • Popravku i održavanje plodnosti zemljišta.

AGROHEMIJSKA LABORATORIJA AGROUNIKA OBAVLJA SLEDEĆE ANALIZE:

 • pH zemljišta u vodi i KCl;
 • Određivanje sadržaja humusa;
 • Određivanje sadržaja ukupnog azota;
 • C/N odnos;
 • Određivanje lako pristupačnog azota;
 •  Određivanje sadržaja lako pristupačnog K i P.;
 • Određivanje sadržaja CaCO3 ;
 • N-min metoda.

PRAVILNO UZIMANJE UZORAKA

Uzorci zemljišta za analize se uzimaju na kraju ili početku vegetacije, obavezno pre podizanja višegodišnjih zasada. Ne preporučuje se uzimanje uzoraka za analizu nakon unošenja đubriva.