Analiza zemljišta

Agrohemijska analiza zemljišta je osnovni preduslov uspešne poljoprivredne proizvodnje u povrtarstvu, ratarstvu i voćarstvu.

Biljke prinosom svake godine iznesu iz zemljišta određenu vrstu i kolicinu hranljivih elemenata, koje je neophodno vratiti zemljištu putem đubrenja.

Prekomerna ili nedovoljno unošenje đubriva u zemljište ima za posledicu povećanje pH i EC zemljišta, blokiranje usvajanja pojedinih makro i mikro elemenata od strane biljaka što utiče na povećanje troškova proizvodnje i smanjenje prinosa. Zbog toga je neophodno da se u uzorcima zemljišta uzetih sa proizvodnih parcela odredi potencijalna i efektivna plodnost zemljišta.

Na osnovu poznavanja sadržaja i oblika hranljivih elemenata u zemljištu kao i potreba pojedinih biljaka za tim elementima, mogu se dati preporuke za primenu odgovarajućih vrsta, formulacija i količina đubriva.

Izbalansiranom ishranom biljaka se dobijaju veći prinosi i čuva plodnost zemljišta za sledeće godine.

AGROHEMIJSKA LABORATORIJA OBAVLJA SLEDEĆE ANALIZE:

1. Merenje pH vrednosti.

2. Određivanje sadržaja humusa

3. Određivanje sadržaja ukupnog azota

4. Određivanje sadržaja lako pristupačnog K i P.

5. Određivanje lako pristupačnog azota.

6. Određivanje sadržaja CaCO3

7. N-min metoda.

PRAVILNO UZIMANJE UZORAKA

Uzorci zemljišta za analize se uzimaju na kraju ili početku vegetacije, obavezno pre podizanja višegodišnjih zasada, ne preporučuje se uzimanje uzoraka za analizu posle unošenja đubriva.

DUBINA UZIMANJA uzorka za ratarsku i povrtarsku proizvodnju je od 0-30cm a za voćarsko-vinogradarsku od 0-30i 30-60cm. Sa parcele do 5ha potrebno je uzeti od 15-25 prosečnih uzoraka koji se pomešaju i od njih se uzima jedan uzorak za analizu. Uzorci se mogu uzimati ašovom ili sondom.

POSTUPAK UZIMANJA UZORKA

1. Očistiti površinu zemlje od ostataka prethodnog useva do dubine 1,5 do 2 cm (slika br.1)

2. Ašovom iskopati zemlju do 30 cm i njenu čeonu stranu poravnati (slika br. 2)

3. Zaseći sloj zemljišta po čitavoj dubini profila. Pažljivo izvaditi ašov sa zemljom tako da zemlja ostane na ašovu kada se položi na tlo (slika br.3)

 

    

4. Mešanje uzoraka – uzorke zemljišta uzeti sa 15-20 mesta sa parcele do 5 ha i sa iste dubine, pomešati ih u istu kofu i od njih napraviti jedan uzorak, staviti u PVC kesu.

5. Zajedno sa uzorkom pošaljite i popunjenu prijavu za kontrolu zemljišta.