Analiza zemljišta

Agrohemijska analiza zemljišta je osnovni preduslov uspešne poljoprivredne proizvodnje u povrtarstvu, ratarstvu i voćarstvu. Biljke prinosom svake godine iznesu iz zemljišta određenu vrstu i količinu hranljivih elemenata, koje je neophodno vratiti zemljištu putem đubrenja.Prekomerno unošenje đubriva u zemljište ima za posledicu povećanje pH i EC zemljišta, smanjenje sadržaja organske materije povećanje koncentracija teško rastvorljivih jedinjenja i teških metala. Pravilna ishrana biljaka je često blokirana jer biljke iz zemljišnog rastvora u takvim uslovima  nisu u stanju da usvoje pojedinehranljive elemente. Povećane koncentracije fosfora u zemljištu blokiraju usvajanje Fe, Zn, Mn, Cu i B.

Vremenom se smanjuje prirodna plodnost zemljišta, što se dugoročno odražava na poljoprivrednu proizvodnju. Usled degradacije zemljišta, prinosi se smanjuju iako primenjujemo velike količine mineralnih đubriva.Sve to utiče na povećanje troškova proizvodnje i smanjeenje profita.Na osnovu poznavanja sadržaja hranljivih elemenata u zemljištu, pH, sadržaja organske materije a  u zavisnosti od  potreba pojedinih biljaka u određenim fenofazama, mogu se dati preporuke o pravilnom đubrenju.

NA OSNOVU HEMIJSKE ANALIZE ZEMLJIŠTA STRUČNI TIM AGROUNIKA DAJE PREPORUKE ZA:

* đubrenje ratarskih kultura 

* podizanje novih zasada

* đubrenje zasada u punom rodu

* prihranjivanje useva

* popravku i održavanje plodnosti zemljišta

 

AGROHEMIJSKA LABORATORIJA OBAVLJA SLEDEĆE ANALIZE:

1. Merenje pH vrednosti.

2. Određivanje sadržaja humusa

3. Određivanje sadržaja ukupnog azota

4.Određivanje sadržaja lako pristupačnog K i P.

5. Određivanje lako pristupačnog azota.

6. Određivanje sadržaja CaCO3

7. N-min metoda.

PRAVILNO UZIMANJE UZORAKA ZEMLJIŠTA

Uzorci zemljišta za analize se uzimaju na kraju ili početku vegetacije, obavezno pre podizanja višegodišnjih zasada, ne preporučuje se uzimanje uzoraka za analizu posle unošenja đubriva.

DUBINA UZIMANJA uzorka za ratarsku i povrtarsku proizvodnju je od 0-30 cm a za voćarsko-vinogradarsku od 0-30 i 30-60 cm. Sa parcele do 5 ha potrebno je uzeti od 15-25 prosečnih uzoraka koji se pomešaju i od njih se uzima jedan uzorak za analizu. Uzorci se mogu uzimati ašovom ili sondom.

POSTUPAK UZIMANJA UZORKA

1.Očistiti površinu zemlje od ostataka prethodnog useva do dubine 2-3 cm (slika br.1)

2.Ašovom iskopati zemlju do 30 cm i njenu čeonu stranu poravnati (slika br. 2)

3.Zaseći sloj zemljišta po čitavoj dubini profila. Pažljivo izvaditi ašov sa zemljom (slika br.3)

4.Mešanje uzoraka – uzorke zemljišta uzeti sa 15-20 mesta sa parcele do 5 ha i sa iste dubine, pomešati ih u istu kofu i od njih napraviti jedan prosečan uzorak do 1kg, staviti u PVC kesu.

5.Zajedno sa uzorkom pošaljite i popunjenu prijavu za kontrolu zemljišta.

EFEKTI ANALIZA ZEMLJIŠTA

  • Proizvođači dobijaju preporuku o pravilnom đubrenju za naredne 4 godine.
  • Analizom zemljišta racionalizuje se upotreba đubriva.
  • Troškovi obavljanja ispitivanja su daleko manji od troškova nastalih neadekvatnom i neodgovarajućom upotrebom đubriva.
  • Pravovremenim analizama ostvaruje se smanjenje troškova, povećanje prinosa i povećanje profita.